החוג לסטטיסטיקה

       אוניברסיטת חיפה

מרצה: ד"ר ניצה ברקן  

דואר אלקטרוני: nitza@stat.haifa.ac.il

 

קורסים:

יישומי סטטיסטיקה ב-SAS                  ביו-סטטיסטיקה לתלמידי ביה"ס לבריאות הציבור

מבוא לסטטיסטיקה                            ביו-סטטיסטיקה למתקדמים לתלמידי ביה"ס לבריאות הציבור

מודלים סטטיסטיים א                          סטטיסטיקה לחוג ללימודים רב-תחומיים

מודלים סטטיסטיים ב                          פסיכודאלי  

סטטיסטיקה תעשייתית                       שיטות סטטיסטיות לתלמידי מערכות מידע ניהוליות

שיטות א-פרמטריות                            שיטות כמותיות לתלמידי בית הספר לניהול